Familievennlig boligfelt på Eidet

Boligfeltet på Eidet opparbeides. Her ser vi veiene og tomtene fylles opp med sprengte steinmasser.

Våren 2019 starter bygging av flere boenheter på Eidet utenfor Kabelvåg. Både Jonassen og SF-Bygg står klare til å starte bygging av flere boenheter.

2. Januar 2018 startet Jonassen med terrengarbeidene i det nye boligfeltet på Eidet. I dag står 2 eneboligtomter og 7 flermannsboligtomter byggeklare. Enkelte tomter er solgt til andre aktører og resterende tomter vil enten bli oppført og solgt som leiligheter/eneboliger eller som rent tomtesalg. Strøm, vann og avløp er ferdig bygget, gatelys og veier planlegges ferdigstilt iløpet av 2019. De første enhetene planlegges innflytningsklare før jul 2019.

Boligfeltet ligger ca 1,5km vest av Kabelvåg. På bilde ser vi Nyvågar rorbuhotell som ligger i vestenden av Kabelvåg.