Få siste nytt fra oss på Facebook!
Vi tilbyr mange ulike tjenester innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vår kompetanse spenner fra regulering og søknader, bygging av infrastruktur og bygninger til uavhengig kontroll.
Byggesøknader
Prosjektering bygg og konstruksjoner
Oppmåling
Prosjektering grunnarbeid, vei og VA
Eiendomssalg og boligtomter
Konsulent-/ ingeniørtjenester
Grave- og sprengningsarbeid
Transport
Veivedlikehold
Rørlegging
Sammen bygger vi Lofoten
Jonassen Maskin og Transport AS har Sentral godkjenning for ansvarsrett. Vi er ansvarlig søker [tiltaksklasse 2] i alle tiltaksområder. 

Prosjekterende

Konstruksjonssikkerhet [tk.2]
Miljøsanering [tk.2]

Utførende

Innmåling og utstikking av tiltak [tk.1]
Landskapsutforming [tk.1]
Riving og miljøsanering [tk.2]
Vannforsynings- og avløpsanlegg [tk.1]
Veg- og grunnarbeider [tk.1]

Uavhengig kontroll

Overordnet ansvar for kontroll [tk.2]
Konstruksjonssikkerhet [tk.2]
Vi utdanner framtidens anleggsarbeidere!
Vi tar utdanning av nye fagarbeidere på alvor og er godkjent lærlingebedrift. Om du ønsker å lære av vårt dyktige team, søk om lærlingeplass da vel!
Jonassen Maskin og Transport AS er en anerkjent og renommert eiendomsutvikler og leverandør av anleggsdrift og -tjenester på egne prosjekter, og til offentlige og private kunder.
Jonassen Maskin og Transport AS (JMT) ble startet opp som Jonassen Maskin / Raymond Jonassen i 2004. Vi startet da opp med utleie av minigravere. Etter hvert har Raymond utviklet virksomheten, til å inkludere graveoppdrag og eiendomsutvikling. Fra 2005 ble selskapet utvidet med 2-3 ansatte, og i 2008 utvidet vi til 10-12 ansatte.

JMT har i dag 10 ansatte, hvorav 7 er anleggsarbeidere og 3 i administrasjonen. Vår maskinpark består av flere lastebiler, gravemaskiner og hjullastere. I tillegg har vi dumper, traktor, vals og borerigg. Maskinene er dimensjonert slik at vi kan levere oppdrag av variert karakter.

Noe av vår virksomhet rundt eiendomsutvikling og drift av eiendommer, skjer i søsterselskapene RAJO Eiendom og Bolig AS, og Gjermesøya Rorbusuite AS

Marvid Johansen

Sivilingeniør

Raymond Jonassen

Daglig leder

Mads Hammer

Anleggsleder
checkapartmentarrow-uparrow-downcheckmark-circletext-format-remove