Gjermesøya ferdigstilles etter bare 3 år

I løpet av 2 år har det kommet opp flere nye bygninger i Spannsteinsundet.

Jonassen Maskin og Transport nærmer seg ferdigstillelse av prosjektet på Gjermesøya utenfor Ballstad. Område vil etter planen være ferdig opparbeidet på bare 3 år.

Høsten 2016 inngikk Jonassen avtale om kjøp av tomt 9/12 på Gjermesøya ved Ballstad, som i 2011 ble regulert til fritidsbebyggelse. Planen var å utvikle eiendommen i tråd med reguleringsplanen. Allerede før jul 2016 ble 10 hyttetomter fradelt og solgt til ulike aktører og privatpersoner. Flere av disse tomtene er allerede bebygd og har fått nye eiere. De siste tomtene har også fått byggeplaner.

I 2016 var område sør for moloen ubebygd. På andre siden av moloen vises det gamle fiskebruket som nå er revet.

Grunnarbeider på tomtene langs sjøkanten og oppe på øyas høydedrag startet november 2016 av Jonassens ansatte. Imens foregikk planlegging og søknader for bygging av totalt 15 rorbuer. I mai 2017 sto Norgeshus Schj. Salomonsen klare for å starte bygging av rorbuer.

De 3 første rorbuene ble ferdigstilt i 2017, deretter 9 i 2018. Nå i 2019 er de 3 siste rorbuene solgt og ferdigstilles i disse dager.

I Spannsteinsundet ved Ballstad bygges rorbuer, hytter og leiligheter.
Gjermesøya Brygge

Som avslutning av trinn 1 skal det bygges et leilighetsbygg med totalt 6 fritidsleiligheter. Bygget med 12m høyde fordelt på 3 etasjer blir levert av Norgeshus Schj. Salomonsen. Leilighetene har allerede ligget for salg en stund og det er gjort flere forhåndssalg. Enda er noen av leilighetene til salgs, og salget håndteres av Eiendomsmegler 1 Lofoten. Arbeidene med oppføring av bygget er i gang og planlegges ferdigstilt før jul 2019.

Daglig leder, Raymond Jonassen er fornøyd med prosjektet:

-Det har vært en fornøyelse å utvikle et så flott og populært område, og vi håper at neste byggetrinn blir like godt tatt imot av kunder, samarbeidspartnere og lokalbefolkningen. Vi ønsker å rette en ekstra stor takk til Schj. Salomonsen for leveranse av byggene, Lofotr Bygg & Anlegg for kaileveranse, og alle deres leverandører for et godt samarbeid i prosjektet.

Illustrasjon av Gjermesøya Brygge.
Trinn 2 - Gjermesøya turistanlegg

Jonassen har levert et privat planinitiativ, reguleringsplanen "Gjermesøya turistanlegg" som skal etableres i forlengelsen av trinn 1, innover i havna. Trinn 2 vil bestå av rorbuer og sanitærbygg ved vannkanten og flere frittliggende hytter oppi i høyden lenger inn på øya. Målet er å komme i gang med grunnarbeidene tidlig 2020. Deretter vil det bli bygget rorbuer og hytter i takt med markedets etterspørsel. Prosjektet antas ferdigstilt innen 2022-2023.

Dersom du er interessert i tomter eller fritidsboliger regulert til næring, ta kontakt med Raymond på 90 90 93 36 eller mail på raymond@jonassen-maskin.no