Nytt boligtun på Gravdal

Illustrasjon av nye bygninger, uteområde og parkering

På Gravdal i Haugsongelen arbeides det i disse dager med ny tomt for Haugsletta boligsameie. Det er vårt søsterselskap RAJO Eiendom og Bolig AS som gjennomfører prosjektet.

Illustrasjon av byggmodell B

Prosjektet består av 4 firemannsboliger av ulik størrelse som skal samles på et flott tun med blant annet felles parkeringsplass, lekeområde og mulighet for carport. Leilighetene får god standard med blant annet vannbåren varme og ekstra god takhøyde. Her er det også svært gode solforhold.

Det unike med dette prosjektet, er at utbygger planlegger for et rolig tun der biltrafikk og oppstillingsplasser skal holdes utenom selve boligene. På denne måten skal det bli en mer trivelig og rolig atmosfære og samtidig trygt og barnevennlig. Det frigjør også større plass til felles uteområder

Salget er i gang!

Område bygges i 2 byggetrinn. Byggetrinn 1 vises i blått og trinn 2 vises i rødt

Vil du vite mer om eiendommen? Kontakt Eiendomsmegler 1 eller les om eiendommen på nettsiden deres. (link under)

Byggingen starter med det første bygget i mai 2020, og forventes ferdigstilt desember 2020. Bygg 2 vil med forbehold om tilstrekkelig salg, bygges umiddelbart etter at bygg 1 er ferdigstilt. Det kan være ferdigstilt sommeren 2021