Ny aktivitet på Reineholmen

Illustrasjon av mulig utbygging av Reineholmen. Fra mulighetsstudie utarbeidet av VÅG Arkitektur AS.

Regulering og utvikling av Reineholmen på Ballstad møter positivitet fra både lokal næring, lokalbefolkning, kommunestyret, vegvesenet og grunneiere i området.

VÅG Arkitektur har på oppdrag for Jonassen utarbeidet forslag til reguleringsplan for Reineholmen på Ballstad. Tidligere har de også utarbeidet en mulighetsstudie.

Daglig leder i Jonassen Maskin og Transport, Raymond Jonassen forteller følgende om utviklingen:

-Vår visjon er å skape mangfoldig aktivitet i område. Dette er et fantastisk område med stort potensiale.

Illustrasjon fra mulighetsstudie av VÅG Arkitektur.
Illustrasjon fra mulighetsstudie av VÅG Arkitektur.