Stor respons i trinn 1 på Reineholmen

Illustrasjon over nye naust og boliger

Etter få dager er fritidsboligene solgt. Nå legges tomannsboligene for salg.

Illustrasjon av nye tomannsboliger

Moderne tomannsboliger i maritimt miljø.

Grunnarbeidene pågår for fullt. Det planlegges oppstart med bygging av kaier og rorbuer våren 2021.

Dronefoto av område Reineholmen